கருட புராண கூற்றின் படி… இறந்த பிறகு நமது ஆன்மாவின் நிலை என்ன?

மனித வாழ்க்கையில் நமது ஆன்மாவானது ஒரு முறை பிறந்ததும் தன் உடலில் வாழ்க்கையை துவங்கி பின்னர் அந்த உடலை பிரிந்து தனது வாழ்க்கையை மீண்டும் துவங்கி சுழற்சி முறையில் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு...

வீட்டில் பூஜை அறையில் இந்த சாமிப் படங்களை வைக்கக்கூடாது என்று கூறுவதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா..?

பூஜை அறையில் நாம் வணங்கும் சாமி படங்களை வைத்து தான் நாம் வாழ்க்கையின் தரமும் உயரும். எனவே பூஜை அறையில் எந்த உருவங்களை வைக்க வேண்டும் எந்த உருவங்களை வைக்க கூடாது என...

அதிகம் படிக்கப்பட்டவை

முக்கிய செய்திகள்

Actress Gallery